Ett hett fullmäktige, när kommunens budget antogs

Den 18 juni fällde Salas Bästa den trötta Socialdemokratiska ledningen i Sala kommun. Alliansens budgetförslag andades inte så mycket mer framtidstro, men det fanns definitivt ljuspunkter, vilket vi tog fasta på. Det tråkiga med båda förslagen är att de är så ofullständiga och inte tar greppet kring viktiga frågor i vårt samhälle, i vårt Sala!

I Salas Bästas budgetförslag som vi kommer att bygga vårt valmanifest på och som kommer att presenteras för väljarna i valrörelsen så siktade vi in oss på både stora och små reformer och satsningar.

 • Bygg ut cykelvägarna (Sala-Sala damm, Sala-Kila, inne i Sätra brunn, Sala-Sorf och Ransta-Kumla kyrkby). Nu får det vara slut på halvmesyrer och värdelös säkerhet för våra cyklister och i synnerhet barn!
 • Höjda lärarlönerna för att attrahera och bibehålla bra lärare i Sala med 1 000 kronor per månad (utöver avtalslöneökningarna).
 • Renovera Vallaskolan för 30 miljoner istället för att riva Valla och Lärkbacksskolan och bygga nytt för 100-150 miljoner kronor som Socialdemokraterna föreslog.
 • Bygga en ny idrottshall för 25 miljoner, och helst hitta en befintlig tom lokal som vi kan anpassa också. Och vi vill göra det innan förvaltningen hinner verkställa Socialdemokraternas beslut om att bygga ett omklädningsrum för 12 miljoner på Lärkan, detta ska ju så klart göras samtidigt med ett hallbygge för att få bästa möjliga ekonomi.
 • Bygga en Skateboardpark och en hundrastgård, sammantaget c:a 2,5 miljoner.
 • Ransta får en ny och modern skola som möjliggör bättre utbildningsförutsättningar.
 • Varmsätra skola får sin efterlängtade matsal.
 • Förstärkt vårdsatsning på Jakobsbergsgården för att möjliggöra fler vårdplatser.
 • Lindgården i Kila renoveras för 25 miljoner och resurser sätts in för att återöppna anläggningen.
 • Stärkt näringslivsarbete med som mest 2 miljoner kronor extra (utöver nuvarande 3,3 miljoner). Sala, liksom ett stort företag, måste ha en organiserad och effektiv marknadsföring både innanför och utanför kommungränserna för att få locka till ytterligare bosättning och etablering.
 • Stora satsningar på tillgänglighet m.m.

Salas Bästa har väldigt bra förslag vilket grundar sig på att vi varit lyhörda för medborgarnas förslag och behov under längre tid, varit delaktiga i diskussionerna med förvaltningarna och under åren som gått format ett bra gäng i partiet som spottar fram idéer och vrider och vänder på problem för att få dem att passa i ”byråkratpuzzlet”. Detta har varken (S) eller (C) med sina stora ekonomiska resurser lyckats med tycker jag. Vi kommer att återkomma med bra förslag för att få i gång på mer bostadsbyggande vad det avser fler hyresrätter och billigare kommunala tomter.

Är det möjligt att genomföra våra förslag rent ekonomiskt? Ja! Vi har t.o.m. en starkare budget än vad Sossar och Alliansen har för nödåret 2015. En av de viktigaste skillnaderna är att vi inte bär i väg i stora centraliserade skolbyggen och skolrivningar som Socialdemokraterna föreslagit. Där sparar vi in c:a 100 miljoner som vi tar en mindre del av och bygger ut t.ex. Idrottshallar, renoverar Lindgården, satsar på skolan, vården och så vidare. Jag vill redovisa här nedanför de olika budgetförslagens utfall (samtliga beräknade av Sala kommuns ekonomikontor) så att du själv kan jämföra:

Salas Bästa gick fram med ett eget budgetförslag som visade på +15,6 miljoner år 2015, +48 miljoner 2016 och +72,8 miljoner 2017.

Socialdemokraterna hade budgeterat för +12,1 miljoner för 2015, +52,5 miljoner 2016 och +84,9 miljoner 2017.

Alliansen hade budgeterade för +14,1 miljoner år 2015, +46,8 miljoner 2016 och +79,9 miljoner 2016.

De fullständiga förslagen finns på den här hemsidan: http://www.sala.se/Global/1%20SALA%20KOMMUN/11%20Protokoll-kallelser/01%20KF/2014/140618/KF%20%C3%A4rende%204%202014-06-18.pdf

Reflektioner från kommunullmäktige den 18 juni 2014

I debatten så insåg vi rätt snabbt att våra fem mandat inte kunde slå vare sig de röd-grönas 19 mandat eller Alliansens 19 mandat, och det behövdes 23 för seger (enkel mattematik). Därför lade vi ett nytt förslag som gick ut på att ta Alliansens förslag (som hade med att Lindgården öppnas, Vallaskolan inte rivs m.m) och lade till många av våra bra idéer som vi trodde skulle kunna få ledarna för Alliansen eller för Socialdemokraterna att sätta sig ner med oss och kompromissa fram ett förslag.

Tyvärr så fick vi inte det utfallet utan blev istället beskyllda av kommunalrådet för att vara ”en farlig förbindelse” och ”Hoppjärkor”. I nästa andemening så berättade Per-Olov Rapp (S) om hur underbart det varit att samarbeta med Alliansen sedan hösten 2012 och att han fått lov att kompromissa med Carola Gunnarsson (C) om makten. Vem minns väl inte sossarnas förslag till skattehöjning våren 2013 som drogs tillbaka när han insåg att han inte skulle få majoritet för förslaget och där sossarna sen antog Alliansens förslag som sitt eget (!?). Det slutade i vart fall på ett överskott på 60 miljoner i kommunens budget….. snacka om att inte veta vilket ben man ska stå på…

Salas Bästa har gett stöd till två budgetar tillsammans med Socialdemokraterna (2011 och 2012) och vi har avstått från att rösta 2013 då Alliansen och Socialdemokraterna tillsammans lade en budget. Nu när budgeten skulle klubbas år 2014 så valde vi att stödja Alliansen, vilket tydligen väckte väldigt sura miner från andra hållet. Sandlådenivå tycker jag.

Jag vill dock förtydliga en sak: Salas Bästa sökte i två veckors tid kontakt med företrädare för båda blocken för att inför fullmäktige kunna arbeta fram en kompromiss, inte ett svar… inte ett enda svar fick vi tillbaka. Vad säger det om de sittande och styrande blocken? De vill i varje fall inte Salas bästa.

Budgetprocessen fungerar så att vi har en chans att ändra budgeten i november. Och då har vi förhoppningsvis ett bättre valresultat, för Salas bästa!

Annonser
Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Vi lägger en budget med näringslivssatsningar men vad vill Miljöpartiet med Salas näringsliv?

Jag var med inför och under valet 2010, jag var med under förhandlingen med partierna i det dåvarande samarbetet ”Framtid Sala” (S, MP, V och Salas Bästa) och jag var medlem i Kommunstyrelsen under ett halvår och har varit gruppledare i Kommunfullmäktige i Sala i tre år. Det jag vet är att politiken i Sala styrs via budgeten och det är där som man talar om i kronor och ören vad verksamheterna ska klara för mål, dvs kärnan i politiken, inget flum.

Salas Bästa lade i dag fram sitt budgetförslag i Kommunstyrelsen, Alliansen, Sossarna och Vänsterpartiet sitt. Som vanligt prioriterade vi skola, vård och näringsliv i vår budget. Det är så vi ser på Sala, vi vill bygga ett starkt Sala genom att stärka näringslivet, bygga nya hyresrätter och fördela så mycket det går av de gemensamma pengarna till skola och vård utan att behöva höja skatteuttaget. Budgeten ska gå ihop och det gör vår budget och är kontrollerad av Ekonomikontoret.

Det som intresserar mig är Miljöpartiet i Sala. Miljöpartiet har under de år jag varit aktiv fört en politik som handlat om att leda Sala-Heby Energi, att kommunen ska anställa en energistrateg och att förbjuda plastpåsar i Salas butiker o.s.v. De tar ofta rygg på Socialdemokraterna och belönas därefter.

Socialdemokraterna i Sala tycker inte jag har fört en näringslivspolitik som varit särskilt övertygande. För något år sedan så utlovades en kraftfull näringslivssatsning. Det blev ingenting av det. Istället har (S) vacklat i omgångar vilket lett till att FöretagarCentrum varit på gång att läggas ned 2-3 gånger (har inte skapat särskilt bra arbetsro där). Det handlar om att det inte finns många inom (S) som har någon vidare förståelse för företagens villkor. Facit vet vi redan genom att utläsa näringslivsrankningen Sveriges kommuner, Sala kommunen är nästan sist (Sala kommun är på ren svenska: urdålig på företagsvård).

Nu när valet börjar närma sig så har Miljöpartiet skickat in en insändare och säger mer eller mindre att nu ”jäklarns” ska det börja hända saker med näringslivet, eftersom en företagare tagit plats i Miljöpartiet i Salas styrelse, och nu ska det bli satsningar på riktigt på näringslivet. Samtidigt läser jag här att Miljöpartiets kongress tagit beslut om att inte verka för ett ekonomiskt system med tillväxt. Detta går inte ihop för mig som företagare. Näringslivet och Sala kommun behöver tillväxt för att kunna generera mer skattepengar i slutändan.

Samtidigt, för att återgå till idag, så lägger inte Miljöpartiet något eget budgetförslag för perioden 2015-2017. I den budgeten kunde Miljöpartiet på ett konkret sätt ha visat Salas befolkning att Miljöpartiet vill satsa på näringslivet, men icke. Vi i Salas Bästa går fram med ytterligare en miljon 2015, 1,5 miljoner 2016 och två miljoner 2017 (utöver de c:a 2,5 Mkr som satsas nu) i årliga extrasatsningar på näringslivsarbetet, så fungerar det politiska systemet och det är där vi måste börja, med budgeten.

Vi har en hel del entreprenörer och företagare i vår styrelse och bland våra medlemmar, om inte MP redan förstått det. Men det handlar inte om hur många entreprenörer vi har eller inte, det handlar om att få majoritet för vår politik och det är där som Salas Bästa har stått väldigt ensamma mot de traditionella partierna som verkar för stagnation istället för tillväxt, och dit hör faktiskt också MP.

Publicerat i Uncategorized | 1 kommentar

Nu måste bostäderna fram!

Oerhört roligt och glädjande att Sala ökat med hela 129 personer på ett halvår!

Tydligen, enligt Sala Allehanda, det största uppsvinget sedan 1992.

Jag tror att Sala sakta men säkert håller på att vakna. Utelivet har fått sig en knuff i rätt riktning med bra mat, bättre dryckesutbud och även en hel del musikframträdanden under sommaren. Mörka moln när det gäller kulturlivet gör sig fortfarande gällande, men tillsammans ska vi förhoppningsvis kunna rädda Kulturskolan till hösten.

Nu är frågan hur länge kommunledningen kan vänta på att bygga nya bostäder? Visst finns det privata initiativ, läs Bovieran och Seniorvillan, vilket är kanonbra i sig men det är alldeles för lite och det går alldeles för långsamt. Jag förordade i en budgetförhandlingen för snart två år sedan att kommunen skulle dra igång byggnationen av flerbostadshus nere på Östra kvarteren. Dessa byggnader hade i så fall stått färdiga nu, men det behövs förståelse och vilja att inse och ingripa i denna för Sala mycket känsliga situation.

Nu är det hög tid att kommunledningen tar krafttag och sätter fart på hjulet! Ni sitter på alla verktyg: planmonopolet, marken och tillgången till kapital = bygg!!!!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

GÄRNA KULTURHUS MEN FÖRST KULTURSKOLA!

Jag tog emot Folkets hus inbjudan om studiebesök i Västergötland för att inspirera oss politiker. Folkets hus har tagit fram ett förslag om att riva delar av gamla Folkets hus för att möjliggöra en satsning på kulturhus.

Idéen i sig är det inget större fel på. Det finns många alternativa platser, varav Kent Karlsson förslag om Kulturhus i Centrumbiografen antagligen är det ekonomisk bästa. Idag huserar stora delar av kommunens förvaltning i gamla Polishuset. Att samla mer förvaltning till det huset och samtidigt inkorporera grannen Folket hus lokaler i en helhetslösning som kan användas av såväl kulturliv, föreningar, näringsliv och för politiska sammanträden och möten skulle givetvis stärka idén och förslaget ännu mer.

Jag och Salas Bästa har vänligen avböjt att delta i studiebesöket och vi kommer inte att ingå i någon form av vidare politisk utredning eller kommitté så länge som Kulturskolans sparbeting fortfarande består. Vi tycker att det för tillfälligt är osmakligt att fortsätta att lägga pengar på att utreda ett Kulturhus mot bakgrund av den pågående slakten och nedmonteringen av Kulturskolan. Återigen: vilka ska i framtiden framträda i det nya kulturhuset?

Insänt till Sala allehanda för publicering på insändarsidorna

Sala den 6/8 2013

Marcus Andersson

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Kulturskolan och demokratin segrade!

I kväll under trycket från allmänhet, föräldrar, barn, elever och tre mindre partier: Salas Bästa, Miljöpartiet och Vänsterpartiet så lyckades vi tillsammans omvända majoriteten i Kommunfullmäktige och få till stånd 600.000:- extra för att säkerställa kulturskolan.

Ett stort tack till Hanna Westman, Salas Bästa, som lade fram förslaget om 600.000 kr extra och hennes enorma engagemang för Kulturskolan vilket starkt bidragit till att Socialdemokraterna, Centerpartiet och Moderaterna i kväll (enl inofficiella uppgifter kl 18.00) ändrade sig i frågan.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

25 miljoner för sjukhuset är för dyrt….

Det har kommit till min kännedom att kommunledningens planer för lasarettet kommer att börja vid 25 miljoner kronor, för det är det som är bokfört värde.

Det intressanta, som jag hört bland insatta tjänstemän, är att bara lasarettsbyggnaden enkom är åsatt ett informellt negativt värde på minus 40 miljoner kronor eftersom det är det det kostar att riva byggnaden om ingen tar över den.

Salas Bästa stödjer tankarna på att utveckla ett kanonläge i Sala men inte till vilken investeringskostnad som helst. 25 miljoner behövs för att t.ex. bygga en ny idrottshall på Lärkan.

Givet den ekvationen så är max vad kommunen borde utge en symbolisk summa om 1 krona för området givet att man tar över underhåll, drift mm. Det är nästan så att Landstinget borde betala för att bli av med byggnaderna.

Med en sådan prislapp har jag svårt att se hur Salas Bästa kommer att kunna stödja initiativet och förhandlingsresultatet mellan Landstinget och Sala kommun.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

En stor dag för Sala – sjukhusområdet utvecklas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

För alla som vill att Sala ska utvecklas så har sjukhusområdet länge varit i fokus. Området ligger naturskönt inbäddat i grönska tätt intill vattnet vid det historiska Ekeby dammar. Området har all potential då det även har mycket nära till kollektivtrafiken vid järnvägs- och busstationen.

Att Socialdemokraterna har lyckats rott ihop en överenskommelse, som givetvis ska granskas och godkännas av kommunfullmäktige, med Landstinget i Västmanland är något som Salas Bästa givetvis stödjer då det var vi som inledningsvis tog fram idéerna och drev på för att förhandlingarna skulle påbörjas.

Jag har varit i kontakt med kommunalrådet Per-Olov Rapp (S) och han har berättat att själva sjukhusbyggnaden ska utvecklas för bostäder, vilket är ett genidrag, och att vårdcentralen ska bli ett ställe att samla all kommunal administration på. Detta är en idé som jag vet att Göran Åkesson, chef på Tekniska kontoret, haft länge i tankarna och som nu kan bli förverkligade. Den stora saken som kommer bidra till arbetstillfällen under i varje fall byggnationstiden är att Landstinget väljer att gå in med stora pengar i Sala och anlägger ett nytt modernt sjukhus.

Att samla all förvaltning till ett ställe torde ge goda samordnignsvinster vad det gäller ledning och ekonomi och borde innebära mer pengar över till kärnverksamhet såsom skola och vård. Det har också den positiva bieffekten att kommunhuset kan omvandlas till bostäder mitt framme vid Stora torget.

Än en gång, mössan av för kommunalrådet som lyckats få detta till stånd. Med reservation för att kommunalrådet ej ännu redovisat siffror för förvärv och tänkta ombyggnationskostnader så anser jag att detta är ett mycket bra inriktningsbeslut som även kan möjliggöra flera hundra nya pendlingsnära lägenheter vid sjukhusområdet och mitt i centrum. Bra för Sala!

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar